Kirker

 

 

 

De fleste af vore kirker er bygget i tysk stil, da øen hørte under hertugdømmerne, dengang de fleste af Danmarks andre kirker fik kamtakker.
Men vores har hver deres særpræg.
Se feks altertavlen i Bregninge, skibsmodellerne i Marstal
eller prædikestolen i Ærøskøbing.
Vent og se de skiftende billeder.
Ærøskøbing Kirke
Ærøskøbing kirke er opført 1756-58 og afløste en brøstfældig middelalderkirke. Fra denne er bevaret døbefont (1200-tallet) og prædikestol fra 1634, der er skænket af hertug Philip af Lyksborg.
Bregninge Kirke
Bregninge kirke er oprindeligt en romansk kirke fra 1200-tallet med storladne, gotiske hvælv indbygget sidst i 1400-tallet. Tårnets imponerende spir (østslesvigsk præget) er tækket med egetræsspåner.
Marstal Kirke
Marstal kirke er opført i 1738. Indtil da søgte man Rise kirke. Kirken blev udvidet med tværskib i 1772 og med tårn i 1920, opført i anledning af Sønderjyllands genforening med Danmark.
Ommel Kirke
Ommel kirke, den yngste af de ærøske kirker, er indviet 6. maj 1894 og tegnet af arkitekt N. Jacobsen, Odense. Den er opført som annekskirke til Marstal kirke og ligger i det åbne landskab ud mod ø-havet.
Rise Kirke
Rise kirke er oprindelig en romansk kirke fra sidst i 1100-tallet. Siden forsynet med hvælvinger og udvidet i 2 omgange (sidst 1697) mod øst for bl.a. at kunne rumme det stadigt voksende befolkningstal.
Søby Kirke
Søby Kirke Søby kirke er fra 1745. Indtil da søgte man Bregninge kirke. Professor Jørgen Roed har i 1870 malet alterbilledet, der viser Kristus på korset og jomfru Maria knælende derved.
Tranderup Kirke
Tranderup kirke er romansk med indbyggede gotiske hvælv. Ældst blandt inventaret er den store Maria-figur med Jesus-barnet (ca. 1300), der nu er placeret i den oprindelige kvindeindgangs døråbning.
Maskegudtjeneste i Bregninge
Hvert år (her 2019) afholdes ”maskegudtjeneste” i Bregninge Kirke i anledning af Helligtrekongersaften, hvor man på Ærø har tradition for at ”gå maske”.
tomvideo
Gudstjenesterne er ikke ganske regelmæssige,
da præsterne på øen skiftes til at være i de forskellige kirker på forskellige tider,
så se altid efter på www.ærøkirkeliv.dk.
Kirkerne er åbne til dagligt og har forskellige udtryk.
Men de er fredfyldte, når der ikke lige er kor, koncerter eller andre arrangementer.
Og se evt disse på www.ærøkirkeliv.dk/page/5/aktiviteter.
button
button
button
button
button
button
Forside
Kultur og aktiviteter
button
button
button
button
button